Cleanroom wipes & Cleanroom wiper supplier
Tin tức

baoshili: công bố thông tin môi trường

2019-05-14


Baoshili: Công bố thông tin môi trường


Theo các quy định có liên quan, thông tin về thử nghiệm môi trường của công ty chúng tôi hiện được công khai như sau:

Đơn vị được kiểm tra Hạ Môn Baoshili Dustless Technology Co., Ltd., địa chỉ của đơn vị được kiểm tra: Số 27, Đường Xinban, Quận Jimei, thành phố Hạ Môn, đã nhận được báo cáo thử nghiệm và chứng nhận thông qua kiểm tra môi trường của Yurun Technology. Mục thử nghiệm: Sản xuất khí thải, Số báo cáo thử nghiệm: YRBGCG-190320125. Bây giờ nó được công khai.

Hạ Môn Baoshili Dustless Technology Co., Ltd.


 
nói chuyện ngay Yêu cầu báo giá miễn phí
địa chỉ liên lạc trong các sản phẩm làm sạch phòng sạch / ô tô / dược phẩm của chúng tôi được liệt kê ở trên. Có thể gửi
yêu cầu chung về dịch vụ@xmbsl.com. hoặc vui lòng gọi cho chúng tôi theo số +86 (0592) 6258655