Cleanroom wipes & Cleanroom wiper supplier
Tin tức

tham gia với chúng tôi tại dấu chấm phẩy tây 2019

2019-07-06

Tham gia với chúng tôi tại Semicon West 2019

Gian hàng số: 2068 Hội trường: Hội trường phía Nam

Ngày: 9-11 tháng 7 năm 2019


 
nói chuyện ngay Yêu cầu báo giá miễn phí
địa chỉ liên lạc trong các sản phẩm làm sạch phòng sạch / ô tô / dược phẩm của chúng tôi được liệt kê ở trên. Có thể gửi
yêu cầu chung về dịch vụ@xmbsl.com. hoặc vui lòng gọi cho chúng tôi theo số +86 (0592) 6258655